+358 40 7308770 eeva.hirviniemi@pp.inet.fi

Kirjaudu taloyhtiösi sivuille tästä!

Taloset-palvelu on tehty helpottamaan isännöitsijän ja taloyhtiön vastuullista arkea. Me olemme kehittäneet ohjelmiston yhteistyössä isännöitsijöiden kanssa, joten se vastaa täsmälleen isännöitsijän ja taloyhtiön tarpeita. Taloset on selainpohjainen taloyhtiöiden hallinta- ja viestintäohjelmisto sekä taloyhtiön, että isännöitsijän ja isännöintitoimiston työntekijöiden käyttöön. Ohjelmisto tarjoaa omat käyttöliittymät taloyhtiön hallituksen jäsenille, isännöitsijälle, huoltoliikkeelle sekä osakkaille ja asukkaille.

Toiminnallisuus isännöitsijälle

Taloset-palvelu tarjoaa isännöitsijälle modernin ja kustannustehokkaan työvälineen taloyhtiöiden ja niiden viestinnän hallintaan. Isännöitsijä näkee kirjautuneena taloyhtiönsä tarkat tiedot sekä pystyy helposti päivittämään ja lisäämään näitä tietoja. Kommunikointi taloyhtiön asukkaiden kanssa helpottuu ja nopeutuu selvästi. Taloyhtiöiden tietojen looginen jaottelu helpottuu ohjelman myötä ja mahdollistaa eritasoisen informaation jaon vastaanottajan aseman mukaan. Ohjelmiston avulla on vaivatonta tehdä esimerkiksi remontteja koskeva kuvakansio jonka jakaminen eri vastaanottajaryhmille onnistuu napin painalluksella. Taloset-palvelu nopeuttaa toimintaa sekä säästää kustannuksia ja edistää vihreitä arvoja. Taloset-palvelun tietoturva on myös korkealla tasolla.

Tominnallisuus taloyhtiölle

Taloset-palvelu tarjoaa taloyhtiölle monipuolisen tavan seurata taloyhtiön tapahtumia verkon kautta. Hallituksen asiakirjat tietoturvallisesti pilvessä, asukkaan sekä osakkaan käyttöliittymät joiden avulla on todella helppoa seurata ajankojtaisia taloyhtiötä koskevia ilmoituksia, hallita oman asuntonsa asukkeja sekä vastikkeita ja maksuja asunnonomistajille. Taloset-palvelu tehostaa näin isännöitsijän lisäksi myös koko taloyhtiön tiedonsaantia ja ilmoitusten, kuten vika- tai huoltoilmoitus, tekemistä.

Taloyhtiön hallituksella on vastuullinen tehtävä ja välillä se saattaa olla vaikeaa ilman apua. Taloset-palvelu tuo mm. kokouspöytäkirjat ja muut arkaluontoiset asiakirjat tietoturvallisesti ja kustannustehokkaasti taloyhtiön hallitukselle näkyviin, mistä tahansa!