Isännöinti

Maksuliikenne ja vuokranvalvonta

Hirviniemellä me hoidamme puolestasi maksuliikenteen ylläpidon ja vuokravalvonnan.

Maksuliikenteen ylläpitoon sisältyy laskujen maksu aina kiinteistön maksuista lähtien sekä maksuaineiston lähettäminen ja vastaanottaminen. Käytämme e-laskutusta.

Vuokravalvontapalveluumme kuuluu kiinteistön laskutus, joka sisältää vuokra-, vesi- ja yhtiövastikevalvonnan sekä reskontran hoitamisen.

Talouden hallinnointi ja suunnittelu

Laadimme talousarvioita talonyhtiöille sekä kiinteistöyhtiöille. Talousarvio perustuu siihen, kuinka hyvin talon tai kiinteistön arvo on säilynyt.

Teemme perusteellisen talousarvion, jossa otetaan huomioon yhtiövastikkeen suuruus, säästöt, seuraavan vuoden hintataso ja budjetin suunnittelu. Samalla tarkistamme yhtiövastikkeen suuruuden.  

Tiedotus ja viestintä

  • Hallitustyöskentely ja yhtiökokoukset

Tärkeänä osana isännöintipalvelua hoidamme talonyhtiön viestintää. Hallitus- ja yhtiökokousten tiedottaminen onnistuu meidän kauttamme. Tuemme talonyhtiöitä lakisääteisten kokousten järjestämisessä (mm. tilinpäätöskokous).

Sähköisen viestinnän lisäksi kauttamme onnistuu virallisten kokouskutsujen lähettäminen myös kirjepostina. Näin hallitus- ja yhtiökokouksiin osallistuvat saavat saman tiedon hyvissä ajoin lain määrittämän protokollan mukaan.

Kokouksia järjestetään paikan päällä ja etäkokouksina.

  • Tiedonhallinta

Säilytämme muun muassa yhteystietoja, kulutus- ja vesimittaritietoja ja kiinteistöjen piirustuksia. Dokumentteja arkistoidaan sähköisesti ja paperiversiona. Tarvittaessa luottamuksellisen tiedon tuhoaminen ja hävittäminen onnistuu meidän kauttamme turvallisesti.

Kiinteistön hoito ja hankkeet

Rakennus-, korjaus- ja kehittämishankkeet ovat keskeinen osa kiinteistön hoitoa.

Laki edellyttää talonyhtiöille ja kiinteistöille 5.-vuotissuunnitelmaa, johon kuuluu talonyhtiön/kiinteistön tulevaisuuden miettiminen ja suunnittelu.

Hallinnoimme 5.-vuotissuunnitelman toteutumista. Näin saamme määritettyä muun muassa sopivan yhtiövastikkeen, tarvittavan kustannusarvion ja rahoitusjärjestelyt esimerkiksi putkiremontin varalle. Tuemme prosesseja ja suunnittelemme niitä yhteistyössä kiinteistöjen ja talonyhtiöiden omistajien kanssa.